Đăng ký ngay: vanphongkcs@gmail.com
Chính sách vay vốn ngân hàng An Bình (ABBank)
 
- Hỗ trợ lãi suất: 0% đến khi nhận nhà
 
                           
 
- Hỗ trợ vay vốn đến 70% giá trị căn hộ
 
 
 
+ Phí phạt trả nợ trước hạn
 
- 2.5% trong 3 năm đầu
 
- 1% cho năm thứ 3-4.
 
- Sau 4 năm miễn phí phạt.
 
+ Điều kiện vay vốn:
 
- Khách hàng có năng lực pháp luật dân sự và năng lực hành vi dân sự theo quy định Pháp luật. Độ tuổi tại thời điểm kết thúc thời hạn cho vay không quá 65 tuổi;
- Có hộ khẩu thường trú/ sổ tạm trú tại Hà Nội;
- Có nguồn thu nhập thường xuyên ổn định đảm bảo khả năng trả nợ gốc, lãi và phí trong thời hạn cam kết;
- Khách hàng không có nợ xấu tại bất kỳ TCTD nào;
- Mức cho vay tối đa 80% HĐMB thế chấp chính căn hộ.  
 
+ Hồ sơ cung cấp: Nhân viên của ABBank sẽ tư vấn và nhận hồ sơ.
 
- CMTND/ CMQĐ/ Hộ chiếu. (bản phô tô) 
- Giấy đề nghị vay vốn (theo mẫu ngân hàng).
- Sổ hộ khẩu thường trú/ tạm trú và giấy tờ chứng minh hoặc xác nhận tình trạng hôn nhân.
- Tài liệu chứng minh nguồn trả nợ (HĐLĐ/QĐ tuyển dụng; QĐ bổ nhiệm, bảng lương nếu trả lương tiền mặt, sao kê tài khoản nếu trả lương qua tài khoản;) (bản phô tô)
- Xác nhận lương (theo mẫu ngân hàng)
- Tài liệu chứng minh thu nhập khác (nếu có)
- Hợp đồng mua bán nhà, kèm theo chứng từ nộp tiền. (bản phô tô)
- Hồ sơ TSBĐ khác, các giấy tờ liên quan (nếu có).
 
 

 

Form tính toán chi phí vay mua nhà của ngân hàng
% giá trị căn hộ
0 vnđ
Không quá 20 năm
Không quá 36 tháng
Lãi cố định
Lãi cố định
Lãi cố định
Lãi dự kiến
Ước tính
Chính sách ưu đãi